Toepassingen

Wanden

Door zijn specifieke eigenschappen is UNIBLOCK snelbouw geschikt voor:

 • Dragend niet-decoratief metselwerk
 • Grondmetselwerk
 • Warmtebehoudend metselwerk
 • Geluidsisolerend metselwerk
 • Brandwerend metselwerk

De UNIBLOCK bakstenen zijn geschikt voor het realiseren van:

 • Dragend metselwerk zelfs voor metselwerk met verhoogde eisen van drukweerstand.
 • Dragend en niet dragend metselwerk voor binnen en buiten in combinatie met de volgende toepassingen:
 • Funderingsmuren
 • Kelder- en kruipruimtemuren
 • Isolerende muren tegen warmte en geluid
 • Warmte accumulerende muren. Ze verhogen het comfort omwille van het uitstekende warmte accumulatiegedrag en interessante geluidsabsorptie.
 • Brandwerende muren
 • Funderingsmuren

Niet dragend metselwerk: metselwerk zonder dragende functie.
Dragend metselwerk: metselwerk dat een dragende functie heeft.

Gewoon dragend metselwerk (niet berekend)
Dragend metselwerk waarvan de stabiliteit empirisch bepaald wordt (vakkennis en ervaring) zonder dat expliciete berekeningen worden gemaakt.

Berekend dragend metselwerk
Dragend metselwerk waarvan de stabiliteit wordt verantwoord door berekening volgens de norm NBN B24-301.

Niet zichtbaar metselwerk:
Metselwerk waarvan het oppervlak na voltooiing niet zichtbaar blijft.

Binnenmetselwerk:
Metselwerk dat noch aan de buiten klimaatomstandigheden wordt blootgesteld, noch met de grond in aanraking is.

Buitenmetselwerk:
Metselwerk dat aan de buiten klimaatomstandigheden wordt blootgesteld en in die zin aan geëigende eisen inzake duurzaamheid moet voldoen.

Grondmetselwerk:
Metselwerk dat met de grond in aanraking is, men onderscheidt:

 • Funderingsmetselwerk: grondmetselwerk dat aan beide zijden met de grond in aanraking is
 • Kruipruimtemetselwerk: grondmetselwerk enerzijds in aanraking met de grond en anderzijds met de kruipruimteomgeving
 • Keldermetselwerk: grondmetselwerk dat aan één zijde met de grond in aanraking is en aan de andere zijde met de binnenatmosfeer
 • Grondkeermetselwerk: grondmetselwerk dat aan één zijde met de grond in aanraking is en de andere zijde aan de buiten klimaat-omstandigheden wordt blootgesteld
 • Warmte-isolerend metselwerk: grondmetselwerk waarvan de warmt-eisolatie een belangrijke functie is en waaraan geëigende eisen inzake warmte-weerstand worden gesteld
 • Warmtebehoudend metselwerk: metselwerk waarvan het warmte-behoud een belangrijke functie is en waaraan ter zake geëigende eisen worden gesteld
 • Geluidsisolerend metselwerk: metselwerk waarvan de geluidsisolatie een belangrijke functie is en waaraan geëigende eisen inzake isolatie tegen luchtgeluiden worden gesteld
 • Geluidsabsorberend metselwerk: metselwerk waarvan de geluidsabsor-bering van één of twee kanten een belangrijke taak is en waaraan geëigende eisen worden gesteld inzake lucht geluidsopslorping uit-gezonden naar één of twee kanten
 • Brandwerend metselwerk: metselwerk waarvan de weerstand tegen brand een belangrijke functie is en waaraan ter zake geëigende eisen worden gesteld