Statica

Met welke norm moet ik een wand in metselwerk berekenen?

In België gebeurt de berekening van metselwerk volgens de norm NBN B 24-301 die de karakteristieke druksterkte van het metselwerk bepaalt aan de hand van de karakteristieke waarde van de steen.

De nieuwe Europese norm EN 771-1 beschrijft de eigenschappen van de steen. Deze norm echter verplicht de fabrikant een gemiddelde waarde van de druksterkte op te geven.

De gemiddelde druksterkte van categorie I stenen (volgens EN 771-1) is de druksterkte waarbij slechts 5% kans bestaat dat een gemiddelde druksterkte van de levering, bepaald uit zes stenen, lager is dan deze waarde.

Een bijkomende voorwaarde is dat de druksterkte van geen enkele steen minder dan 80% van deze waarde mag bedragen. Dit laatste is zeer bepalend voor de kwaliteit van de geleverde stenen. Aan deze laatste voorwaarde munt de UNIBLOCK snelbouw uit in tegenstelling tot andere snelbouw soorten.

UNIBLOCK heeft in zijn gamma diverse soorten dewelke volgende individuele druksterkte-eigenschappen bezitten:

 

TYPE Gedeclareerd gemiddelde druksterkte EN771-1
S-light 15
S15 18
S20 20
TG-M 18
TG-L 15/25
SONIDO* 30
* minstens 20 N/mm² conform NEN6790

Vraag bij de berekening van Uw metselwerk steeds een proefverslag van de gebruikte stenen.

Wij weten uit ervaring dat de duitse baksteen kwalitatief ver vooruit is op menig soort binnenlands product.

Door de homogenere, “ruwere” scherf van de UNIBLOCK snelbouwstenen geeft dit algemeen relatief hogere druksterkten i.v.t. hetzelfde volumegewicht met andere producten op de markt.