Certificaten

CE-markering en DoP ( Declaration of Performance )

Sinds 1 juli 2013 zijn producenten verplicht tot het geven van de DoP en het zichtbaar aanbrengen van CE-markering op de producten die zij op de markt brengen.

Zo is het eenduidig bepaald tot welke productklasse een specifiek product behoort.

Het ganse UNIBLOCK-gamma is conform de Europese richtlijn EN 771-1. Al onze producten hebben een DoP / CE-markering dewelke op de pakken gedrukt wordt.

Bij elke levering wordt eveneens een uitgebreider attest meegegeven en dit per soort. De klant krijgt dus bij elke vracht de juiste DoP’s meegestuurd.

Indien u zelf meer info wenst betreffende een specifiek product dan kan u dit specifiek via mail opvragen. Wij zenden u dan de juiste gegevens terug.

Hieronder een voorbeeld van :  290.140.190 S-light

290.140.190 S-Light

DoP : BERGM-K5541

 

Wat staat er op de pakken gedrukt ?

 

bedrukking

 

Linker kader :  Artikelnummer

Rechter kader :

1. interne info : BE  B  L   0.85 / 12

België, BlockZiegel (metselstenen), L(Light), 0.85 (850 kg/m³), drukklasse f12

2. de belangrijkste product-eigenschappen zijn  :

 

1  Dop-nummer BERG-K5541
2  Brutto volumemassa gemiddeld  kg/m³ 830
3  Tolerantieklasse % 2.5
4  LxBxH 290.140.190
5  Drukklasse min.gedeclareerd N/mm² 15
6  Vormklasse (LD : Low Density of HD) LD
7  Muursteengroep EN771 2
8  Artikel 5541
9  Volumemassa   kg/m³ 850
10  Drukklasse 12

 

 

Wat gaat er telkens mee met de vrachtbrief ?

Een volledig detail met uitgebreide info kan je terugvinden in de DoP-verklaring.

Hieronder kan je een voorbeeld terugvinden van de 290.140.190 S-light.

 

291419Slight-DoP

 

Indien U andere DoP attesten wenst te ontvangen kan u die steeds opvragen.