Warmte-isolatie

De UNIBLOCK snelbouw kenmerkt zich door een degelijk isolatievermogen en is daarmee bouw- én isolatiemateriaal in één.

De perforatiegraad van de blokken leidt tot een aangenaam warmtegevoel zowel in de winter als ook in de zomer.De warmtegeleiding is in de eerste plaats afhankelijk van het soortelijk gewicht. Men mag men dus stellen: hoe lichter het materiaal, hoe lager de warmtegeleiding. In tweede instantie is de warmtegeleiding funktie van de hoeveelheid water die het materiaal bevat. Water is immers een uitstekende warmtegeleider en dus geldt hoe vochtiger het materiaal, hoe minder het isoleert. Als men de Lambda-waarden bepaalt in een laboratorium, gebeurt dit op 100% droog materiaal.

Deze theoretische waarden komen echter niet voor in realiteit. Men moet immers rekening houden met het evenwichtsvochtgehalte in het materiaal. Hoe lager het evenwichtsvochtgehalte in de gebruikstoestand, hoe beter het materiaal isoleert (voor eenzelfde volumegewicht). Dit speelt in het voordeel van baksteen vermits het evenwichtsvochtgehalte van baksteen lager is dan dat van andere steenachtige materialen.

De Lambda-waarden (W/mK) of warmtegeleidbaarheid van alle soorten UNIBLOCK baksteen  : (EN 771-1 / PTV 23-003)

TYPE λui λ10,dry,90/90 λ10,dry,50/50
S-Light 0.26 0.24 0.23
S15 0.26 0.24 0.23
S20 0.29 0.27 0.26
TG-M 0.27 0.26 0.24
TG-L 0.26 / 0.30 0.24 / 0.28 0.23 / 0.26
SONIDO 0.40 0.37 0.34