Geluids-isolatie

UNIBLOCK snelbouwsteen zorgt door zijn volumegewicht van ± 950 kg/m³ voor een goede geluidsisolatie. Daarmee bent u niet alleen beschermd tegen lawaai van buiten, maar ook tegen geluidsoverlast uit de eigen woon- en/of werkomgeving.

België

1. De Geluidsverzwakkingsindex voor luchtgeluiden van enkelvoudige wanden in geperforeerde UNIBLOCK Snelbouwsteen.

Muurdikte

On
bepleisterd

Bepleisterd
1 zijde

Bepleisterd
2 zijden

Met isolatie voorzetwand
glaswol 5 cm

10 cm

lllb

lllb

lllb

lllb

14 cm

llla

llla

llla

lllb

2. Ontdubbelde wanden

Zonder spouw
Een UNIBLOCK-wand bestaande uit twee gelijke metselwanden zonder spouw verhoogt de geluidsisolatie R met 6 dB.
Hiervan uitgaande kan de volgende tabel worden opgesteld:

Type wand

Beide muren bepleisterd aan 1 zijde, bestaande uit 2 bladen

2 muren van 10 cm

llla

2 muren van 14

llb

Met luchtspouw van 3 en 5 cm
Met de toepassing van een luchtspouw van 5 cm of 3 cm kunnen volgens de technische literatuur gunstiger resultaten bekomen worden.
Een luchtspouw van 3 cm is goed voor een toename van 6 dB
Een luchtspouw van 5 cm is goed voor een toename van 9 dB
Hiermee verkrijgt men de volgende resultaten :

Type wand
Beide muren bepleisterd aan 1 zijde, bestaande uit 2 bladen
2 muren van 10 cm
lb
2 muren van 14
la

Nederland:
Geluidsisolatie voor woningscheidende wanden op basis van proeven en bijkomende theoretische berekeningen met gebruik van geperforeerde UNIBLOCK Snelbouwsteen.

*De isolatie-index voor luchtgeluid (Ilu) voor enkelvoudige wanden in geperforeerde UNIBLOCK Snelbouwsteen:

Muurdikte

On
bepleisterd

Bepleisterd
1 zijde

Bepleisterd
2 zijden

Met isolatie voorzetwand
glaswol 5 cm

10 cm

-12 dB

-10 dB

-9 dB

-1 dB

14 cm

-5 dB

-5 dB

-3 dB

+1 dB

*Geluidsisolatie Rw

De wandsamenstelling :

1. eerste type spouwmuur :
Opgetrokken uit twee spouwbladen van 14 cm. geperforeerde steen in gebakken aarde, éénzijdig bepleisterd en voorzien van een ankerloze spouw. Hierna 14-6-14 genaamd.

2. tweede type spouwmuur:
Opgetrokken uit twee spouwbladen van 10 cm. geperforeerde steen in gebakken aarde, éénzijdig bepleisterd en voorzien van een ankerloze spouw. Hierna 10-6-10 genaamd.

3. de spouw tussen de woningscheidende wanden is 6 cm.

4. de wanden zijn éénzijdig bepleisterd.

Volumegewicht metselwerk

Geluidsisolatie Rw

14 cm-éénzijdig bepleist.
1025 kg/m2

47 dB

10 cm-éénzijdig bepleist.
1075 kg/m2

43 dB

- gewicht pleister 1.5 cm : 1600 kg/m3 of 24 kg/m3

Bij een samengestelde muur opgetrokken uit twee gelijke elementen neemt de geluidsisolatie toe met 6 dB..
Het toepassen van een 6 cm grote spouw geeft een stijging van minstens 9 dB.
(zie DIN 4109). Globaal geldt I =Rw-52dB.

De Ilu-waarden en Rw waarden van UNIBLOCK

Type wand

Geluidsisolatie Rw

Ilu

14-6-14

47+6+9=62 dB

62-52=10 dB

10-6-10

43+6+9=58 dB

58-52=6 dB